Trang chủ

Tin tức sự kiện

Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2019- Năm học 2018-2019
Ngày đăng 02/12/2019 | 05:45 | Lượt xem: 126

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12- NĂM HỌC 2019-2020

 (02/12/2019 --> 06/12/2019)

 

Thứ hai

 

Sáng

-Học chương trình TKB tuần 14

Chiều

- BGH dự giờ đ/c Nhân môn Mĩ thuật.

Thứ ba

Sáng

- Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập 

Chiều

- BGH dự giờ đ/c Huyền môn Mĩ thuật.

Thứ tư

Sáng

 

Chiều

Thứ năm
 

Sáng

Chiều

- Kiểm tra Phổ cập tại PGD Quận Ngô Quyền.

Thứ sáu

 

Sáng

Chiều

Thứ 7

Sáng

- Sinh hoạt chuyên môn.

Chiều