Trang chủ

Tin tức sự kiện

100% CB-GV-NV tích cực tham gia cuộc thi "Trắc nghiệm tìm hiểu Luật An toàn vệ sinh lao động trong CNVCLĐ thành phố năm 2020"
Ngày đăng 22/05/2020 | 09:32 | Lượt xem: 70

(TH-NTH)- Thực hiện hướng dẫn số 09/HD-LĐLĐ ngày 05/4/2020 về tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 trong các cấp công đoàn thành phố, 100% đoàn viên công đoàn trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền đã tham gia cuộc thi "Trắc nghiệm tìm hiểu Luật An toàn vệ sinh lao động trong CNVCLĐ thành phố năm 2020".

Cuộc thi tổ chức từ ngày 13/5/2020 - 30/5/2020 và được chia thành hai đợt:

- Đợt 1: Từ 06giờ 30', ngày 13/5/2020 đến 16giờ 30', ngày 23/5/2020.

- Đợt 2: Từ 06 giờ 30', ngày 25/5/2020 đến 16 giờ 30', ngày 30/5/2020.

Nội dung của cuộc thi rất thiết thực. Đó là:

 Tìm hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.

 Quyền và nghĩa vụ của NLĐ, NSDLĐ trong việc bảo đảm an toàn lao động;

 Phương pháp hoạt động của an toàn vệ sinh viên, phương pháp sơ cứu, cấp cứu ban đầu khi xảy ra TNLĐ.vv...

Bài thi có 50 câu hỏi, thời gian tối đa làm bài là 20 phút và thêm nội dung dự đoán số thí sinh cùng tham gia dự thi.

Ở đợt một của cuộc thi đã có nhiều đoàn viên công đoàn của nhà trường đạt kết quả tốt với số điểm 50/50 trong thời gian làm bài rất nhanh.

Thông qua cuộc thi, đoàn viên công đoàn của nhà trường đã được nâng cao kiến thức về công tác An toàn vệ sinh lao động, chủ động thực hiện công tác an toàn. Từ đó lan toả thông điệp chủ đề Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 tại nơi làm việc.