Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Giấy triệu tập Tham dự Liên hoan CLB Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi cấp thành phố năm 2013
Ngày đăng 13/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 536

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN

BAN CHỈ ĐẠO HÈ

 

 

Số: 69/GTT-BCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Quận Ngô Quyền, ngày 12 tháng 8 năm 2013

 

GIẤY TRIỆU TẬP

Tham dự Liên hoan CLB Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi

và Hội nghị tổng kết hoạt động Hè Công an thành phố năm 2013

 

Kính gửi:.............................................................................................................................

 

Thực hiện Kế hoạch hoạt động Hè năm 2013; Công văn số 148/BCĐ ngày 08/8/2013 của Ban Chỉ đạo Hè Công an thành phố; Thường trực Ban Chỉ đạo Hè quận Ngô Quyền triệu tập Câu lạc bộ, tiết mục văn nghệ đơn vị tham gia Liên hoan Câu lạc bộ Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi và Hội nghị tổng kết hoạt động Hè Công an thành phố năm 2013, cụ thể như sau:

1. Câu lạc bộ, tiết mục triệu tập:

- Câu lạc bộ "Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi" – Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền – Phường Máy Tơ;

- "Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác" – Đơn ca, múa phụ họa – Trường tiểu học Quang Trung – Phường Vạn Mỹ;

- "Hương sen" – Tốp múa – Trường THCS Đà Nẵng – Phường Lạc Viên.

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: ½ ngày, vào hồi 13h30', ngày 13/8/2013 (Thứ 3);

- Địa điểm: Hội trường lớn Công an thành phố (Số 3 Lê Đại Hành – quận Hồng Bàng).

3. Yêu cầu: Đơn vị cử cán bộ quản lý lực lượng tham gia đảm bảo đi, về an toàn, nghiêm túc, đúng thời gian. Lực lượng tham gia tiết mục văn nghệ chuẩn bị trang phục, đạo cụ biểu diễn đẹp, phù hợp.

Nhận được Giấy triệu tập, Thường trực Ban Chỉ đạo Hè Quận đề nghị Ban Chỉ đạo Hè phường, Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm, tạo điều kiện, cử tiết mục văn nghệ tham gia để chương trình thành công tốt đẹp./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu QĐ.

TM. BAN CHỈ ĐẠO HÈ

PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

BÍ THƯ QUẬN ĐOÀN

Trần Thị Liên